Serveis veterinaris

La Clínica veterinària Canigat ofereix els serveis següents:

 • Consultes generals
 • Consultes especialitzades
 • Vacunacions: Tenim diferents protocols de vacunació que apliquem segons l’espècie, l’edat i la situació de la mascota.
 • Identificació per microxip
 • Anestèsia injectable i per inhalació
 • Certificats oficials
 • Netejes bucodentals
 • Citologia, frotis, biòpsies
 • Visites a domicili
 • Programes preventius
 • Plans de salut
 • Electrocardiogrames
 • Ecografies
 • Radiologies
 • Cirurgies
 • Perruqueria
 • Traumatologia
 • Centre col·laborador espècies protegides

Comptem amb col·laboradors especialitzats en les diferents branques de la medicina veterinària per poder resoldre necessitats específiques. Davant de qualsevol problema relacionat amb el món animal, no dubteu en demanar-nos-ho i procurarem de donar-vos la millor solució.