Requeriments legals per a la tinença de porcs vietnamites

El porc vietnamita ha estat incorporat des de principis de l’any 2019 al catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores. Això comporta que les persones que tinguin algun exemplar d’aquest mamífer han de declarar la seva tinença i acreditar la seva identificacio mitjançant un microxip.

Els propietaris del porc vietnamita que ja han registrat l’animal no cal que ho tornin a fer, però en cas que no s’hagi fet han de recordar que:

1- S’ha de declarar la seva tinença al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

2- Cal identificar l’animal amb un microxip.

3- Acreditar l’esterilització i vacunació contra la malaltia d’Aujezsky.

4- Comunicar la seva identificació i registre a l’ANICOM. Aquesta informació també es pot fer a través de l’AIAC, que la remetrà a l’ANICOM.

El termini per poder regularitzar la tinença de porcs vietnamites acaba l’1 de gener de 2022.

Per altra banda, cal recordar que s’ha de comunicar immediatament la pèrdua o alliberació accidental d’aquests animals i que està completament prohibit comercialitzar, reproduir o cedir-los a terceres persones.