Què hem de saber sobre la leishmaniosis

La Leishmaniosis és una malaltia infecciosa de caràcter vectorial provocada per un paràsit anomenat Leishmania infantum. Aquest paràsit normalment es troba distribuït a tota la Conca Mediterrània, sent vulnerables les zones més humides i càlides. No és una malaltia contagiosa però sí zoonòtica, és a dir, que el mosquit portador del paràsit pot picar també als éssers humans.

El paràsit necessita que un vector, en aquest cas un mosquit anomenat Phlebotomus perniciosus, piqui a un gos infectat i posteriorment a un gos sa, per poder propagar la malaltia.

El periode d’incubació pot variar entre els 3 i els 18 mesos, sent els símptomes més comuns de tipus dermatològic, com la formació de zones alopèciques a la cara, morro i orelles. A mesura que la malaltia avança l’animal pot perdre pes, presentar dolor articular, tenir ferides que no es curen correctament i, de caràcter més greu, es poden veure afectats els òrgans interns.

Per poder observar en profunditat a l’animal és aconsellable portar-lo al Centre Veterinari i, posteriorment, realitzar analítiques de sang per poder determinar si l’animal és portador de la malaltia i saber en quin grau d’afectació es troba.

No hi ha una prevenció 100% efectiva contra la malaltia però l’ús de pipetes, collars antiparasitaris i sobretot vacunacions específiques contra el paràsit poden ajudar a reduïr-ne la propagació.