Mesures preventives davant la situació de coronavirus

La Clínica Veterinària Canigat mantindrà el seu horari habitual per garantir la sanitat animal mentre no us comuniquem el contrari.

No obstant, davant la situació excepcional, prendrem MESURES EXCEPCIONALS, tal i com recomana el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.

· El centre controlarà la gent que pot entrar a la sala d’espera. En la mesura del possible es demanarà a la gent que esperi a fora del centre, per evitar que hi hagi aglomeració de les visites a l’espera de ser ateses.

· Mantenir la distància de seguretat entre les persones i/o els animals i evitar el contacte.

· Mesures d’higiene adequades (disposar de gel desinfectant, guants i mascareta si es creu necessari).

· Els animals han d’estar acompanyats només d’UNA persona.

· El propietari no ha d´entrar a la sala de visita, només l’animal.

· El propietari que acompanya a l’animal NO ha de presentar simptomatologia.

· Si una persona amb símptomes respiratoris o febrils té un animal amb problemes de salut, que truqui al seu centre veterinari per mirar de gestionar telefònicament la solució del problema i, si no és possible, per telèfon el personal del centre donarà les indicacions abans de quan, com i quina persona haurà de portar l’animal al centre.

· Excepte en situacions d’extrema urgència, caldrà demanar CITA PRÈVIA telefònicament en tots els altres casos. Per un millor funcionament dels centres i per més seguretat

Moltes gràcies per la vostra comprensió.